Drukuj

 


Szkolenie biblioteczne ma na celu dostarczenie, zwłaszcza studentom I roku Uniwersytetu w Białymstoku, podstawowych informacji o bibliotece, zasadach funkcjonowania poszczególnych agend, możliwościach korzystania z katalogu komputerowego (wyszukiwanie, zamawianie książek i czasopism oraz sprawdzanie stanu konta czytelnika). Prezentacja i test umieszczone na stronie BU są dostępne dla wszystkich studentów. Test nie jest obowiązkowy.


Prezentacja i test sprawdzający opanowanie informacji o zasadach korzystania z biblioteki dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej w zakładce Szkolenia biblioteczne. W sprawie szkolenia bibliotecznego można zgłaszać się również do Oddziału Informacji Naukowej, tel. 85 738 85 30/85 738 85 60