Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej. Nauka - Przyroda - Społeczeństwo

1 grudnia 2022, 11.00-14.00

sala 2003, Wydział Biologii UwB

 

Spotkanie poprowadzi Dorota Sawicka z Centrum Popularyzacji Nauki Uniwersytetu w Białymstoku

 

11.00-11.10 Przywitanie gości
11.10-11.20 Wystąpienie dr hab. Jarosława Matwiejuka,  prof. UwB Prorektora ds. rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku
11.20-11.30 Wystąpienie prof. dr hab. Izabeli Święcickiej, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku
11.30-11.40 Otwarta nauka i sprawiedliwość klimatyczna – wprowadzenie do tematu
Agnieszka Gałecka-Golec (Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia)
11.40-12.00 Zmiany klimatyczne w północno-wschodniej Polsce
Prof. dr hab. Andrzej Górniak (Katedra Ekologii Wód, Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku)
12.00-12.20 Środowisko i zmiany klimatyczne a prawo – perspektywa światowa, unijna i polska
Wojciech Zoń (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; Europe Direct Podlaskie)
12.20-12-30 Przerwa
12.30-12.50 O czym mówi emisyjność gospodarki i jak otwarta nauka pomaga tę wiedzę wykorzystywać
dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko (Katedra Rozwoju Społeczno–Gospodarczego, Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku)
12.50-13.10 Wrażliwość i uważność – o refleksyjności nauki i sztuki w XXI wieku wobec kryzysów
dr Karolina Wierel (Zakład Studiów nad Kulturą i Mediami, Instytut Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku)
13.10-13.30 Białystok – miasto z klimatem. Plan Adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2030 (MPA)
Ewa Kułakowska (Departament Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Białymstoku)
13.30-14.00 Dyskusja