Andrzej Górniak

Andrzej Górniak–  profesor nauk biologicznych z zakresu hydrobiologii, kierownik Katedry Ekologii Wód na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego, Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego, Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego, Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się: biologia wód, meteorologia i klimatologia, hydrologia, gleboznawstwo, biogeochemia i ochrona środowiska.

Ewa Kułakowska

Ewa Kułakowska –  Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Lider Miejskiego Zespołu ds. opracowania Planu Adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2030 (MPA).

Edyta Sidorczuk-Pietraszko

Edyta Sidorczuk-Pietraszko –  doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB, w Katedrze Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Zakładzie Zrównoważonego rozwoju. Zajmuje się zagadnieniami ekonomii środowiska, ekonomii zrównoważonego rozwoju i zarządzania środowiskiem.

Karolina Wierel

Karolina Wierel –  doktor, adiunkta w Zakładzie Studiów nad Kulturą i Mediami funkcjonującego w Instytucie Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku; kulturo znanwczyni i filolożka. Interesuje się twórczością katastroficzną i postapokaliptyczną, motywem Księgi w kulturze, relacją kultura-literatura-film, historią oralności i piśmienności oraz współczesnymi prądami myślowymi w filozofii kultury, a szczególnie „nową humanistyką”, humanistyką ekologiczną, posthumanizmem, postsekularyzmem.

Wojciech ZońFot. Jerzy Banasiuk

Wojciech Zoń –  asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, dyrektor ds. organizacji w Europe Direct Podlaskie, kierownik biura Fundacji Prawo i Partnerstwo, członek International Law Association–Grupa Polska; na co dzień naukowo zajmuje się prawem międzynarodowym i unijnym, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i współpracy transgranicznej, jak też edukacją prawniczą.