Drukuj
  1. Kultura organizacyjna w bibliotece. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007, pod red. H. Brzezińskiej-Stec, Białystok 2008
  2. Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 24-26 czerwca 2009, pod red. H. Brzezińskiej-Stec i J. Kudrawiec, Białystok 2010
  3. Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 18-20 maja 2011, pod red. J. Kudrawiec, Białystok 2012
  4. Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja? IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 12-14 czerwca 2013, pod red. H. Brzezińskiej-Stec i J. Kudrawiec, Białystok 2013
  5. Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, pod red. H. Brzezińskiej-Stec i J. Żochowskiej, Białystok 2015
  6. Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., pod red. J. Żochowskiej, Białystok 2018
  7. Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Białystok, 15-16 listopada 2018 r., pod red. Piotra Chomika, Hanny Kościuch i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2019