Bez nazwy

 

W dniach 25-31 października 2021 odbywa się Open Access Week, który w tym roku organizowany jest pod hasłem: "It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity".

Zgodnie z wytycznymi UNESCO otwarta nauka powinna uwzględniać różnorodność wiedzy, praktyk, metod, języków, tematów i wyników badań, odpowiadając na potrzeby całej społeczności naukowej, a także osób i instytucji spoza środowiska akademickiego. Tegoroczny temat będzie okazją do dyskusji na temat otwartości jako narzędzia do budowania bardziej sprawiedliwych systemów wymiany wiedzy. 

W tym roku Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia po raz dziewiąty bierze udział w obchodach Open Access Week. W związku z tym rozpoczynamy działania, które będą kontynuowane w roku akademickim 2021/2022:

  • organizujemy szkolenia online dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych pt.” Elektroniczne źródła informacji naukowej. Gdzie i jak szukać informacje do prac naukowych” oraz „Elektroniczne źródła informacji naukowej. Otwarta Nauka - wybrane aspekty”
  • prowadzimy konsultacje dla pracowników naukowych UwB z deponowania prac w repozytorium
  • przygotowujemy serię podcastów o otwartej nauce pt. Warto Otwierać.

Informacje o wydarzeniach będą zamieszczane w mediach społecznościowych: na Facebooku Biblioteki Uniwersyteckiej  oraz na Twiterze Repozytorium Uniwersytetu w  Białymstoku

Zapraszamy.