Tydzień Otwartej Nauki 2015  Otwartość dla współpracy