Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku pełni nie tylko zadania usługowe czy informacyjne, ale i naukowe oraz dydaktyczne. Realizuje je m.in. poprzez organizowanie seminariów tematycznych skierowanych do bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych. 

Archiwum seminariów: