Drukuj

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia od kilku lat z powodzeniem zdobywa fundusze zewnętrzne na dodatkową działalność biblioteczną, wspierającą jej rozwój oraz poszerzającą i usprawniającą oferowane usługi. Realizowane od 2013 r. projekty obejmowały m.in. retrokonwersję zbiorów, rozwój uczelnianego repozytorium, dofinansowanie działalności wydawniczej czy konserwację oraz digitalizację cennych starodruków i map. 

MNISW

mkidn 01 cmyk