Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia od kilku lat z powodzeniem zdobywa fundusze zewnętrzne na dodatkową działalność biblioteczną, wspierającą jej rozwój oraz poszerzającą i usprawniającą oferowane usługi. Realizowane od 2013 r. projekty obejmowały m.in. retrokonwersję zbiorów, rozwój uczelnianego repozytorium, dofinansowanie działalności wydawniczej czy konserwację oraz digitalizację cennych starodruków i map. 

MNISW

mkidn 01 cmyk

 

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia od kilku lat z powodzeniem zdobywa fundusze zewnętrzne na dodatkową działalność biblioteczną, wspierającą jej rozwój oraz poszerzającą i usprawniającą oferowane usługi. Realizowane od 2013 r. projekty obejmowały m.in. retrokonwersję zbiorów, rozwój uczelnianego repozytorium, dofinansowanie działalności wydawniczej czy konserwację oraz digitalizację cennych starodruków i map. 

MNISW

mkidn 01 cmyk

 

Projekty realizowane

 • Cyfrowe kolekcje Biblioteki Uniwersyteckiej - zbiory kartograficzne (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych, umowa nr SONB/SP/548472/2022).

Archiwum projektów

 • Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych, umowa nr SONB/SP/512497/2021).
 • Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy SONB/SP/462994/2020)
 • Podlaskie czasopisma regionalne (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy SONB/SP/465121/2020) - czytaj więcej
 • Digitalizacja i udostępnianie online czasopisma „Rocznik Białostocki”(dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy 834/P-DUN/2019) - czytaj więcej
 • Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy 596/P-DUN/2018) - czytaj więcej
 • Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017 (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy 596/P-DUN/2018) - czytaj więcej
 • Konserwacja i digitalizacja starodruku "Dykcyonarz służący do poznania historyi naturalney" (t. 1-2, Kraków 1783) ze księgozbioru rodu Ciecierskich h. Rawicz (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy 596/P-DUN/2018) - czytaj więcej
 • Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy 656/P-DUN/2017) - czytaj więcej
 • Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie online Topograficznej karty Królestwa Polskiego z zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy 656/P-DUN/2017) - czytaj więcej
 • Digitalizacja najstarszych starodruków ze zbiorów Biblioteki AWSD w Białymstoku - kontynuacja, we współpracy z Biblioteką Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura Cyfrowa 2017") - czytaj więcej
 • Wprowadzanie do obiegu naukowego księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy 1193/P-DUN/2015) - czytaj więcej
 • Digitalizacja najstarszych starodruków ze zbiorów Biblioteki AWSD w Białymstoku - we współpracy z Biblioteką Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura Cyfrowa 2016") - czytaj więcej
 • Digitalizacja i konserwacja ksiąg z lat 1865-1902 z prawosławnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku - we współpracy z Prawosławną Diecezją Białostocko-Gdańską i Fundacją „Oikonomos” (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, nr umowy: 03492/14/FPK/NIMOZ) - czytaj więcej
 • Wydanie tomu pokonferencyjnego „Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja? IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 12-14 czerwca 2013”, praca zbiorowa pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2014 r.) - czytaj więcej
 • Poszerzenie zasobów naukowych Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku poprzez rozwój repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu w Białymstoku (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2014 r.) - czytaj więcej
 • Wprowadzenie księgozbioru Kolekcji Humanistycznej do katalogu komputerowego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy 898/P-DUN/2013) - czytaj więcej