Podlaskie Forum Bibliotekarzy jest otwartym forum dyskusyjnym stanowiącym płaszczyznę współpracy i wymiany poglądów całego środowiska bibliotekarskiego. Inicjatywa utworzenia Forum, z którą wystąpiła Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej mgr Halina Brzezińska-Stec, spotkała się z dużym zainteresowaniem pracowników nie tylko bibliotek akademickich, ale również innych sieci bibliotecznych.

 

Forum jest odpowiedzią na szereg pytań i problemów związanych z codzienną pracą i funkcjonowaniem bibliotek, które muszą dostosować się do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Inauguracja Podlaskiego Forum Bibliotekarzy miała miejsce 23 lutego 2006 roku i połączona była z otwarciem wystawy Jerzy Giedroyć (1906-2000) Redaktor, Polityk, Człowiek. Dotychczasowymi prelegentami byli przedstawiciele informacji naukowej i bibliotekoznawstwa polskiego. Tematyka wykładów oscyluje wokół najistotniejszych kwestii polskiego bibliotekarstwa, zaś wśród prelegentów znalazło się wielu znamienitych przedstawicieli informacji naukowej i polskiego bibliotekoznawstwa. Obecnie spotkania odbywają się w różnych białostockich bibliotekach szkół wyższych.

 

Grafik spotkań w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy w roku akademickim 2019/2020:

Marzec:

  • Prof. dr hab. Jolanta Sztachelska, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwBKanon i kanony. O dzisiejszym spojrzeniu na rzeczy najważniejsze.
   26.03.2020 r. (czwartek), godz. 13.00
   Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
   Przepraszamy, spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie.

Kwiecień:

  • Dr hab. Krzysztof Sychowicz: Gramatyka życia Wyszyńskiego i Wojtyły. 
   16 kwietnia 2020 r. (czwartek), godz. 12:00
   Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1 A.
   Przepraszamy, spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie.

 


 

Rada Programowa:

 • Dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB
  dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. J.Giedroycia w Białymstoku
 • Mgr Mirosława Roszczyc
  z-ca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. J.Giedroycia w Białymstoku
 • Mgr Katarzyna Gosk
  Kierownik Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 • Mgr Dorota Łuckiewicz
  z-ca dyrektora ds. merytorycznych Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 • Mgr Maria Czyżewska
  dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej
 • Ks. dr hab. Dariusz Wojtecki
  dyrektor Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku
 • Mgr Ewa Mystkowska
  kierownik Biblioteki Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku
 • Mgr Joanna Stepaniuk
  kierownik Biblioteki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

 

 Kalendarium spotkań:

Podlaskie Forum Bibliotekarzy jest otwartym forum dyskusyjnym stanowiącym płaszczyznę współpracy i wymiany poglądów całego środowiska bibliotekarskiego. Inicjatywa utworzenia Forum, z którą wystąpiła Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej mgr Halina Brzezińska-Stec, spotkała się z dużym zainteresowaniem pracowników nie tylko bibliotek akademickich, ale również innych sieci bibliotecznych.

 

Forum jest odpowiedzią na szereg pytań i problemów związanych z codzienną pracą i funkcjonowaniem bibliotek, które muszą dostosować się do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Inauguracja Podlaskiego Forum Bibliotekarzy miała miejsce 23 lutego 2006 roku i połączona była z otwarciem wystawy Jerzy Giedroyć (1906-2000) Redaktor, Polityk, Człowiek. Dotychczasowymi prelegentami byli przedstawiciele informacji naukowej i bibliotekoznawstwa polskiego. Tematyka wykładów oscyluje wokół najistotniejszych kwestii polskiego bibliotekarstwa, zaś wśród prelegentów znalazło się wielu znamienitych przedstawicieli informacji naukowej i polskiego bibliotekoznawstwa. Obecnie spotkania odbywają się w różnych białostockich bibliotekach szkół wyższych.

 

Grafik spotkań w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy w roku akademickim 2019/2020:

Marzec:

  • Prof. dr hab. Jolanta Sztachelska, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwBKanon i kanony. O dzisiejszym spojrzeniu na rzeczy najważniejsze.
   26.03.2020 r. (czwartek), godz. 13.00
   Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
   Przepraszamy, spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie.

Kwiecień:

  • Dr hab. Krzysztof Sychowicz: Gramatyka życia Wyszyńskiego i Wojtyły. 
   16 kwietnia 2020 r. (czwartek), godz. 12:00
   Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1 A.
   Przepraszamy, spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie.

 


 

Rada Programowa:

 • Dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB
  dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. J.Giedroycia w Białymstoku
 • Mgr Mirosława Roszczyc
  z-ca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. J.Giedroycia w Białymstoku
 • Mgr Katarzyna Gosk
  Kierownik Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 • Mgr Dorota Łuckiewicz
  z-ca dyrektora ds. merytorycznych Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 • Mgr Maria Czyżewska
  dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej
 • Ks. dr hab. Dariusz Wojtecki
  dyrektor Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku
 • Mgr Ewa Mystkowska
  kierownik Biblioteki Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku
 • Mgr Joanna Stepaniuk
  kierownik Biblioteki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

 

 Kalendarium spotkań:

2020

2019

2018

2017

2015

2013