Podlaskie Forum Bibliotekarzy jest otwartym forum dyskusyjnym stanowiącym płaszczyznę współpracy i wymiany poglądów całego środowiska bibliotekarskiego. Inicjatywa utworzenia Forum, z którą wystąpiła ówczesna Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej mgr Halina Brzezińska-Stec, spotkała się z dużym zainteresowaniem pracowników nie tylko bibliotek akademickich, ale również innych sieci bibliotecznych.

 

Forum jest odpowiedzią na szereg pytań i problemów związanych z codzienną pracą i funkcjonowaniem bibliotek, które muszą dostosować się do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Inauguracja Podlaskiego Forum Bibliotekarzy miała miejsce 23 lutego 2006 roku i połączona była z otwarciem wystawy Jerzy Giedroyć (1906-2000) Redaktor, Polityk, Człowiek. Dotychczasowymi prelegentami byli przedstawiciele informacji naukowej i bibliotekoznawstwa polskiego. Tematyka wykładów oscyluje wokół najistotniejszych kwestii polskiego bibliotekarstwa, zaś wśród prelegentów znalazło się wielu znamienitych przedstawicieli informacji naukowej i polskiego bibliotekoznawstwa. Obecnie spotkania odbywają się w różnych białostockich bibliotekach szkół wyższych.

 

Grafik spotkań w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy w roku 2023:

 

 

 

   

 


 

 


 

Rada Programowa:

 • Dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB
  dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. J.Giedroycia w Białymstoku
 • Mgr Mirosława Roszczyc
  z-ca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. J.Giedroycia w Białymstoku
 • Mgr Katarzyna Gosk
  Kierownik Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 • Mgr Elżbieta Czekała
  kierownik Działu Gromadzenia Książnicy Podlaskiej  im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 • Mgr Elżbieta Kierejczuk
  dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej
 • Mgr Ewa Mystkowska
  kierownik Biblioteki Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku
 • Mgr Joanna Stepaniuk
  kierownik Biblioteki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku

 

 Kalendarium spotkań:

Podlaskie Forum Bibliotekarzy jest otwartym forum dyskusyjnym stanowiącym płaszczyznę współpracy i wymiany poglądów całego środowiska bibliotekarskiego. Inicjatywa utworzenia Forum, z którą wystąpiła ówczesna Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej mgr Halina Brzezińska-Stec, spotkała się z dużym zainteresowaniem pracowników nie tylko bibliotek akademickich, ale również innych sieci bibliotecznych.

 

Forum jest odpowiedzią na szereg pytań i problemów związanych z codzienną pracą i funkcjonowaniem bibliotek, które muszą dostosować się do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Inauguracja Podlaskiego Forum Bibliotekarzy miała miejsce 23 lutego 2006 roku i połączona była z otwarciem wystawy Jerzy Giedroyć (1906-2000) Redaktor, Polityk, Człowiek. Dotychczasowymi prelegentami byli przedstawiciele informacji naukowej i bibliotekoznawstwa polskiego. Tematyka wykładów oscyluje wokół najistotniejszych kwestii polskiego bibliotekarstwa, zaś wśród prelegentów znalazło się wielu znamienitych przedstawicieli informacji naukowej i polskiego bibliotekoznawstwa. Obecnie spotkania odbywają się w różnych białostockich bibliotekach szkół wyższych.

 

Grafik spotkań w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy w roku 2023:

 

 

 

   

 


 

 


 

Rada Programowa:

 • Dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB
  dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. J.Giedroycia w Białymstoku
 • Mgr Mirosława Roszczyc
  z-ca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. J.Giedroycia w Białymstoku
 • Mgr Katarzyna Gosk
  Kierownik Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 • Mgr Elżbieta Czekała
  kierownik Działu Gromadzenia Książnicy Podlaskiej  im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 • Mgr Elżbieta Kierejczuk
  dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej
 • Mgr Ewa Mystkowska
  kierownik Biblioteki Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku
 • Mgr Joanna Stepaniuk
  kierownik Biblioteki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku

 

 Kalendarium spotkań:

2023

 • Dr Łukasz Kierznowski: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce a biblioteka. (10 maja 2023, w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, ul. K. Ciołkowskiego 1R)
 • Dr n. med. inż. Jolanta Grażyna Zuzda Trening rotacyjny dla bibliotekarzy w teorii i praktyce. (4 kwietnia 2023 w Bibliotece Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 16)
 • Dr Łukasz Zabielski Plagiat czy twórcza inspiracja? O „Balladach i romansach" Stefana Witwickiego. (22 lutego 2023 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku)
 • Joanna Stepaniuk, Bożena Bednarek Śladami sióstr Frankiewicz - z wizytą w bibliotece uczelni artystycznej. (23 marca 2023 w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Filia w Białymstoku ul. Sienkiewicza 14)

2022

 • Anna Jarząbska Las tajemnicą zdrowia. ( 6 grudnia 2022r. )
 • Joanna Kępko, Ewa Witkowska, W tym roku Irlandia! Kongres IFLA 2022. ( 14 listopada 2022r.)
 • Dr Wiktor Gardocki, Cenzorzy i czytelnicy. Kontrola słowa w Polsce u progu transformacji ustrojowej. (14 czerwca 2022 r.)
 • Dr hab. Krzysztof Sychowicz, Gramatyka życia Wyszyńskiego i Wojtyły. (28 kwietnia 2022 r.)

2021

 • Mgr Wiesław Wróbel, Franciszek Gliński (1850-1926) i jego korespondencja prasowa z Białegostoku. (25.11.2021)
 • Prof. dr hab. Jolanta Sztachelska, Kanon i kanony. O dzisiejszym spojrzeniu na rzeczy najważniejsze. (16.12.2021)

2020

2019

2018

2017

2015

2013