Podlasie w badaniach naukowych to cykl wykładów pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku zainicjowany przez prof. dra hab. Jerzego Nikitorowicza, rektora UwB w latach 2005-2012. Jest skierowany do studentów, nauczycieli akademickich oraz uczniów szkół średnich, a także wszystkich mieszkańców Białegostoku.

 

Cykl ma na celu popularyzację wśród społeczeństwa badań dotyczących naszego regionu, prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto umożliwia uczniom szkół średnich – przyszłym studentom – poznanie białostockich ludzi nauki i ich zainteresowań badawczych. Prezentowane wystąpienia mają również za zadanie przybliżenie mieszkańcom regionu wiedzy o Podlasiu. Cykl - ze względu na swój unikalny charakter - cieszy się dużą popularnością wśród odbiorców. Świadczy o tym frekwencja na wykładach oraz docierające do pracowników biblioteki głosy uznania ze strony uczestników. 

 

Grafik spotkań w ramach Podlasia w badaniach naukowych:

 

  • Dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB: Kreacja kartograficzna Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako mocarstwa europejskiego.
    15.12.2022 r., godz. 10.30
    Sala konferencyjna Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, ul. Ciołkowskiego 1R.

 

 

 

 

Kalendarium spotkań:

Podlasie w badaniach naukowych to cykl wykładów pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku zainicjowany przez prof. dra hab. Jerzego Nikitorowicza, rektora UwB w latach 2005-2012. Jest skierowany do studentów, nauczycieli akademickich oraz uczniów szkół średnich, a także wszystkich mieszkańców Białegostoku.

 

Cykl ma na celu popularyzację wśród społeczeństwa badań dotyczących naszego regionu, prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto umożliwia uczniom szkół średnich – przyszłym studentom – poznanie białostockich ludzi nauki i ich zainteresowań badawczych. Prezentowane wystąpienia mają również za zadanie przybliżenie mieszkańcom regionu wiedzy o Podlasiu. Cykl - ze względu na swój unikalny charakter - cieszy się dużą popularnością wśród odbiorców. Świadczy o tym frekwencja na wykładach oraz docierające do pracowników biblioteki głosy uznania ze strony uczestników. 

 

Grafik spotkań w ramach Podlasia w badaniach naukowych:

 

  • Dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB: Kreacja kartograficzna Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako mocarstwa europejskiego.
    15.12.2022 r., godz. 10.30
    Sala konferencyjna Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, ul. Ciołkowskiego 1R.

 

 

 

 

Kalendarium spotkań:

2013