Podlasie w badaniach naukowych to cykl wykładów pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku zainicjowany przez prof. dra hab. Jerzego Nikitorowicza, rektora UwB w latach 2005-2012. Jest skierowany do studentów, nauczycieli akademickich oraz uczniów szkół średnich, a także wszystkich mieszkańców Białegostoku.

 

Cykl ma na celu popularyzację wśród społeczeństwa badań dotyczących naszego regionu, prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto umożliwia uczniom szkół średnich – przyszłym studentom – poznanie białostockich ludzi nauki i ich zainteresowań badawczych. Prezentowane wystąpienia mają również za zadanie przybliżenie mieszkańcom regionu wiedzy o Podlasiu. Cykl - ze względu na swój unikalny charakter - cieszy się dużą popularnością wśród odbiorców. Świadczy o tym frekwencja na wykładach oraz docierające do pracowników biblioteki głosy uznania ze strony uczestników. 

   

  Kalendarium spotkań:

  Podlasie w badaniach naukowych to cykl wykładów pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku zainicjowany przez prof. dra hab. Jerzego Nikitorowicza, rektora UwB w latach 2005-2012. Jest skierowany do studentów, nauczycieli akademickich oraz uczniów szkół średnich, a także wszystkich mieszkańców Białegostoku.

   

  Cykl ma na celu popularyzację wśród społeczeństwa badań dotyczących naszego regionu, prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto umożliwia uczniom szkół średnich – przyszłym studentom – poznanie białostockich ludzi nauki i ich zainteresowań badawczych. Prezentowane wystąpienia mają również za zadanie przybliżenie mieszkańcom regionu wiedzy o Podlasiu. Cykl - ze względu na swój unikalny charakter - cieszy się dużą popularnością wśród odbiorców. Świadczy o tym frekwencja na wykładach oraz docierające do pracowników biblioteki głosy uznania ze strony uczestników. 

    

   Kalendarium spotkań:

   2019

   • Mgr Monika Kozłowska, mgr Łukasz Baranowski, mgr Jakub Grodzki, Stało się to przy obecności naszego urzędu miejskiego białostockiego… Białostocka księga miejska (1744-1794) (10.04.2019)

   2018

   2017

   • Dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB, Podlasianin idzie do teatru (05.12.2017)
   • Dr Piotr Guzowski, Jak Anglicy stali się Anglikami? (08.02.2017)
   • Mgr Wiesław Wróbel, "Kilińskiego. Historia jednej ulicy". Promocja przewodnika historycznego po ul. Kilińskiego w Białymstoku (19.01.2017)

   2016

   2015

   2014

   • Prof. dr hab. Ryszard Łaźny, Po co i jaka jest CHEMIA na Podlasiu? (8.04.2014)
   • Dr Marek Nikołajuk, Rozerwania gwiazd przez czarne dziury (3.03.2014)

   2013