VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku 29-30 czerwca 2017