V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku 14-16 września 2015