Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku 23-24 września 2010