Informujemy, że w związku ze zmianą lokalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Gabinet Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego został przeniesiony do nowego budynku przy ul. K. Ciołkowskiego 1R i jest chwilowo niedostępny. 


Podczas uroczystości nadania Audytorium Biblioteki Uniwersyteckiej imienia „Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie” w marcu 2011 r. Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska poinformowała o podjęciu decyzji o przeniesieniu do Biblioteki wyposażenia warszawskiego gabinetu pozostałego po zmarłym tragicznie w 2010 r. Prezydencie Kaczorowskim. 28 maja 2011 r,. po spotkaniu Dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej i prof. Adama Dobrońskiego z Panią Prezydentową, sprowadzony został z Warszawy do Białegostoku ostatni gabinet Ryszarda Kaczorowskiego. Akt przekazania mebli, księgozbioru i pamiątek w oczach rodziny Prezydenta jest traktowany jako jego ostatnia, symboliczna podróż do miasta, w którym się urodził. 

Gabinet Ryszarda KaczorowskiegoW chwili obecnej na ekspozycję Gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego składa się cały księgozbiór, ofiarowany Bibliotece w latach 2009-2011, liczący 1883 woluminy książek, 196 czasopism (48 tytułów), 442 jednostki zbiorów specjalnych, 27 grafik, 232 egzemplarze zbiorów muzycznych oraz 147 dokumentów życia społecznego. Natomiast pamiątki, podarki, medale, dyplomy, obrazy i przedmioty osobiste, stanowiące wyposażenie gabinetu, zamykają się w sumie 184 pojedynczych eksponatów. 

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego

Centralne miejsce ekspozycji zajmuje biurko i rzeźbiony w drewnie fotel w stylu gdańskim, zaopatrzony w herb Jelita, którym tytułowała się rodzina Kaczorowskich. Dodatkowe umeblowanie stanowią regały i przeszklone witryny, na których ustawiony był prezydencki księgozbiór, co również zostało odtworzone w ekspozycji. 

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego

Prawdziwa wartość gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego ukryta jest jednak przede wszystkim w memorabiliach, które za życia ich właściciela zapełniały ściany i półki regałów. Są to najróżniejsze przedmioty, zbierane przez Prezydenta w ciągu dwudziestu lat jego życia i działalności w wolnej Polsce. Świadczą o uznaniu, jakim cieszył się Ryszard Kaczorowski w całym kraju, zarówno wśród najwyższych władz parlamentarnych, jak i władz samorządowych, wśród szkół, placówek naukowych i wychowawczych, stowarzyszeń, organizacji, przedsiębiorstw, wreszcie wśród zwykłych obywateli, których Prezydent spotykał codziennie na swojej drodze. 

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego

Szczególnie bogatym zbiorem eksponowanym w gabinecie są dyplomy i towarzyszące im pamiątki, poświadczające nadanie Ryszardowi Kaczorowskiemu tytułu honorowego obywatela najróżniejszych miast i gmin. Kolekcja przedmiotów gabinetu Prezydenta składa się również z wielu drobiazgów będących formą wdzięczności za wieloletnią przyjaźń, m. in. z generałem broni, pilotem Andrzejem Błasikiem. Niektóre z nich podarowane zostały z okazji urodzin Ryszarda Kaczorowskiego, inne w trakcie częstych wizyt w miastach lub prywatnych przedsiębiorstwach. 

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego

Zgromadzone przedmioty świadczą także o licznych kontaktach ze środowiskami kombatanckimi i wojskowymi. Na ścianach gabinetu przewijają się pamiątki ofiarowane Prezydentowi przez rektorów polskich uczelni wyższych. 

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego

Wzruszają podarunki, które Ryszard Kaczorowski otrzymywał przy okazji swoich wizyt w szkołach we Wrocławiu, Sulejówku czy w Gorzowie Wielkopolskim. 

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego

Prawdziwą skarbnicą osobistych przedmiotów Prezydenta jest jego biurko. Stoi tam zwykły zegarek, przybornik na długopisy, zdjęcia żony, córek i rodziny, okulary, pióro i atrament. I rzeźbiony fotel, odsunięty od biurka, jak gdyby przed chwilą wstał z niego Prezydent Ryszard Kaczorowski…