Informujemy, że w związku ze zmianą lokalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Gabinet Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego został przeniesiony do nowego budynku przy ul. K. Ciołkowskiego 1R. 


Podczas uroczystości nadania Audytorium Biblioteki Uniwersyteckiej imienia „Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie” w marcu 2011 r. Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska poinformowała o podjęciu decyzji o przeniesieniu do Biblioteki wyposażenia warszawskiego gabinetu pozostałego po zmarłym tragicznie w 2010 r. Prezydencie Kaczorowskim. 28 maja 2011 r,. po spotkaniu Dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej i prof. Adama Dobrońskiego z Panią Prezydentową, sprowadzony został z Warszawy do Białegostoku ostatni gabinet Ryszarda Kaczorowskiego. Akt przekazania mebli, księgozbioru i pamiątek w oczach rodziny Prezydenta jest traktowany jako jego ostatnia, symboliczna podróż do miasta, w którym się urodził. 

Gabinet Ryszarda KaczorowskiegoW chwili obecnej na ekspozycję Gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego składa się cały księgozbiór, ofiarowany Bibliotece w latach 2009-2011, liczący 1883 woluminy książek, 196 czasopism (48 tytułów), 442 jednostki zbiorów specjalnych, 27 grafik, 232 egzemplarze zbiorów muzycznych oraz 147 dokumentów życia społecznego. Natomiast pamiątki, podarki, medale, dyplomy, obrazy i przedmioty osobiste, stanowiące wyposażenie gabinetu, zamykają się w sumie 184 pojedynczych eksponatów. 

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego

Centralne miejsce ekspozycji zajmuje biurko i rzeźbiony w drewnie fotel w stylu gdańskim, zaopatrzony w herb Jelita, którym tytułowała się rodzina Kaczorowskich. Dodatkowe umeblowanie stanowią regały i przeszklone witryny, na których ustawiony był prezydencki księgozbiór, co również zostało odtworzone w ekspozycji. 

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego

Prawdziwa wartość gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego ukryta jest jednak przede wszystkim w memorabiliach, które za życia ich właściciela zapełniały ściany i półki regałów. Są to najróżniejsze przedmioty, zbierane przez Prezydenta w ciągu dwudziestu lat jego życia i działalności w wolnej Polsce. Świadczą o uznaniu, jakim cieszył się Ryszard Kaczorowski w całym kraju, zarówno wśród najwyższych władz parlamentarnych, jak i władz samorządowych, wśród szkół, placówek naukowych i wychowawczych, stowarzyszeń, organizacji, przedsiębiorstw, wreszcie wśród zwykłych obywateli, których Prezydent spotykał codziennie na swojej drodze. 

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego

Szczególnie bogatym zbiorem eksponowanym w gabinecie są dyplomy i towarzyszące im pamiątki, poświadczające nadanie Ryszardowi Kaczorowskiemu tytułu honorowego obywatela najróżniejszych miast i gmin. Kolekcja przedmiotów gabinetu Prezydenta składa się również z wielu drobiazgów będących formą wdzięczności za wieloletnią przyjaźń, m. in. z generałem broni, pilotem Andrzejem Błasikiem. Niektóre z nich podarowane zostały z okazji urodzin Ryszarda Kaczorowskiego, inne w trakcie częstych wizyt w miastach lub prywatnych przedsiębiorstwach. 

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego

Zgromadzone przedmioty świadczą także o licznych kontaktach ze środowiskami kombatanckimi i wojskowymi. Na ścianach gabinetu przewijają się pamiątki ofiarowane Prezydentowi przez rektorów polskich uczelni wyższych. 

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego

Wzruszają podarunki, które Ryszard Kaczorowski otrzymywał przy okazji swoich wizyt w szkołach we Wrocławiu, Sulejówku czy w Gorzowie Wielkopolskim. 

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego

Prawdziwą skarbnicą osobistych przedmiotów Prezydenta jest jego biurko. Stoi tam zwykły zegarek, przybornik na długopisy, zdjęcia żony, córek i rodziny, okulary, pióro i atrament. I rzeźbiony fotel, odsunięty od biurka, jak gdyby przed chwilą wstał z niego Prezydent Ryszard Kaczorowski…