Dnia 1 grudnia 2010 roku w Audytorium Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku odbyło się pierwsze w roku akademickim 2010/2011 spotkanie w ramach cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Tym razem zaproszenie organizatorów przyjął prof. dr hab. Czesław Dziekanowski z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej. Sylwetka gościa, przedstawiona przez mgr Wiesławę Wojtkowską, wicedyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, została uzupełniona krótką prezentacją multimedialną.

Dziekanowski

Profesor Czesław Dziekanowski jest cenionym nauczycielem akademickim; prowadzi wykłady i ćwiczenia z psychoanalizy sztuki oraz seminaria magisterskie. Swoje zainteresowania skupia na fenomenie twórcy (pisarza) i procesu twórczego. W ramach zajęć prowadzi także warsztaty twórczego pisania (creative writing), które posiadają walory autoanalityczne i autoterapeutyczne. Jest twórcą oryginalnego nurtu powieściowej autointerpretacji, badaczem procesu twórczego (szczególnie w literaturze), psychoanalitykiem, psychoterapeutą.

Wykład Uwalnianie kreatywności poprzez marzenia senne został poświęcony nieświadomości w ujęciu filozoficznym i psychoanalitycznym, zaś szczególną uwagę zwrócono na marzenia senne. Są one główną manifestacją nieświadomości, ważnym komunikatem z nieświadomości, który można wykorzystać w procesie twórczym. W przybliżeniu tematyki pomogły słuchaczom fragmenty powieści Czesława Dziekanowskiego Taniec z nieświadomością. Wykład uzupełniły cenne przemyślenia dra Tomasza Olchanowskiego, dawnego studenta, a obecnie współpracownika profesora w Zakładzie Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej.

Spotkanie zakończyło się odpowiedziami na pytania zadane przez licznie zgromadzoną publiczność, którą stanowili studenci i absolwenci pedagogiki, uczniowie klas o profilu humanistycznym, bibliotekarze, a także inne zainteresowane osoby. Prelekcji towarzyszyła wystawa książek autora dostępnych w Bibliotece Uniwersyteckiej.

 

Galeria