Dnia 10 maja 2010 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Tym razem prelekcję zatytułowaną Podlasie – związek literatury z miejscem wygłosiła dr Danuta Zawadzka z Instytutu Filologii Polskiej UwB. Sylwetkę gościa przedstawiła licznie przybyłym Halina Brzezińska-Stec – dyrektor biblioteki.

zawadzka

Na wstępie prelegentka przybliżyła zgromadzonej publiczności temat spotkania i wyjaśniła pojęcie Nowego Realizmu. Następnie scharakteryzowała związek Podlasia z twórczością literacką, przejawiający się w opisywaniu miejsc i używaniu zwrotów topograficznych. Zebrani dowiedzieli się, że Podlasie, a w szczególności Białystok, pojawiło się w literaturze m.in. u Adama Mickiewicza w Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Dr Danuta Zawadzka jako przykład literackiego opracowania związków literatury z regionem wskazała też utwory F. Karpińskiego, F. Raszkin-Nowak (Moja gwiazda), S. Janowicza (Wiocha – bogini zawstydzenia, Wielkie miasto Białystok, Białoruś, Białoruś), I. Karpowicza (Niehalo).

Wzbogacone prezentacją wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów szkół średnich, studentów, jak i bibliotekarzy.

 

Galeria