Dnia 22 kwietnia 2010 roku w Sali Audytoryjnej odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Sylwetkę gościa, dra hab. Roberta W. Ciborowskiego, prof. UwB, przedstawiła zebranym Halina Brzezińska-Stec – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej.

Ciborowski

Prelegent poświęcił swoje wystąpienie procesom innowacyjnym w naszym regionie. Zwrócił uwagę na potencjał gospodarczy Podlasia, działalność badawczo-rozwojową naszego regionu, jak również na transfer technologii pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi czy firmami. Podkreślił, że Podlasie jest regionem typowo rolniczym, w którym dominuje przemysł przetwórczy i ciągle rośnie zatrudnienie w przemyśle oraz usługach. Rośnie również liczba osób z wyższym wykształceniem. Studenci osiągają znaczące sukcesy, wygrywają najciekawsze konkursy, dostają najlepsze staże. Położenie województwa podlaskiego blisko granicy wykorzystujemy w sposób znaczący. Mimo ogromnego potencjału gospodarczego naszego regionu występuje tu bardzo niski poziom innowacyjności i transferu technologii.

Prelegent podkreślił, że zasadniczym mankamentem rozwoju innowacyjności w naszym regionie jest niski poziom wydatków przeznaczonych na badania i rozwój, jak również brak jednostek badawczo-rozwojowych. Większe znaczenie nabierają badania podstawowe. Poziom wiedzy zmienia się bardzo szybko i elastycznie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie dziedziny i zawody będą nam w przyszłości potrzebne. Mimo dobrego wyposażenia firm czy instytucji w nowoczesne technologie, niewielki jest zakres wykorzystania zaawansowanych technologii, mała jest liczba patentów i rejestrowanych praw autorskich, jak również niski poziom nakładów innowacyjnych.

Współpraca między przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą również pozostawia wiele do życzenia, jak również zakres wykorzystania technologii ICT. Transfer technologii jest jednak kluczowym procesem każdej innowacji. Mimo wszystko współpraca na Podlasiu kształtuje się całkiem nieźle i wciąż jesteśmy postrzegani jako region świetnie radzący sobie w działaniach wdrożeniowych.

Wystąpienie prof. Roberta W. Ciborowskiego zostało wzbogacone prezentacją multimedialną i zgromadziło liczne grono pracowników naukowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania, studentów, uczniów szkół średnich oraz bibliotekarzy.

 

Galeria