Dnia 16 marca 2010 roku w Sali Audytoryjnej odbyło się kolejne spotkanie w ramach Podlasia w badaniach naukowych. Sylwetkę gościa, dr. hab. Mirosława Sobeckiego, przedstawiła zebranym Wiesława Wojtkowska – wicedyrektor biblioteki.

Sobecki

Prelegent postanowił poświęcić swoje wystąpienie Polakom na Grodzieńszczyźnie. Uznał bowiem, że cykl Podlasie w badaniach naukowych to doskonała okazja, by podkreślić bliskość naszego województwa z terenami leżącymi tuż przy granicy Rzeczypospolitej. Zamieszkujący je Polacy stanowią największe skupisko Polonii w rejonach przygranicznych. Poza tym dr Sobecki przyznał, że Grodzieńszczyzna stanowi dla niego obszar eksploracji naukowej – prowadzi tam zajęcia dla Polaków z Białorusi studiujących na Uniwersytecie w Białymstoku.

Prelegent rozpoczął wykład od zaprezentowania zdjęć przedstawiających bliskie sercu Polaków zabytki Grodna. Następnie przeszedł do omówienia wyników przeprowadzonych przez siebie badań. Dotyczyły one tożsamości kulturowej Polaków na Grodzieńszczyźnie. Zostali nimi objęci mieszkający na Białorusi studenci pedagogiki UwB oraz reprezentanci polskiej społeczności Grodzieńszczyzny. Pierwsza kwestia, którą poruszył dr Sobecki, dotyczyła identyfikacji badanych z polskością. Kolejne zagadnienia były związane z kompetencjami kulturowymi oraz poziomem polskiej tożsamości kulturowej. Prelegent szczególnie wiele uwagi poświęcił roli i sytuacji języka polskiego na Białorusi. Poza tym omówił czynniki sprzyjające odczuwaniu przynależności do polskiej tożsamości. Na zakończenie przedstawił perspektywy polskości na Białorusi.

Wzbogacone prezentacją multimedialną wystąpienie zgromadziło liczne grono pracowników naukowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii, studentów, uczniów szkół średnich oraz bibliotekarzy. Nie zabrakło pytań dotyczących. międzykulturowości i współkulturowości. Chętni mogli również obejrzeć wystawę publikacji autorstwa zaproszonego gościa.

 

Galeria