Dnia 25 lutego 2010 roku odbył się kolejny wykład w ramach cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Zaproszenie organizatorów przyjął mgr Tomasz Wiśniewski zajmujący się propagowaniem wiedzy o historii Polski i regionu. Jest z wykształcenia historykiem, założycielem stowarzyszenia Szukamy Polski, autorem książek, dziennikarzem i kolekcjonerem. W swojej działalności dąży do zachowania śladów wielokulturowości naszego kraju.

Winiewski

Prelegent swoje wystąpienie zatytułowane Znaki. Opowieść o zapomnianym dziedzictwie przygotował w oparciu o gromadzone pocztówki. Spośród kilkudziesięciu tysięcy archiwalnych zdjęć wybrał te, które przedstawiają historię północno-wschodniego regionu Polski i zamieszkujących go ludzi. Można było na nich zobaczyć różne miasteczka Podlasia: Knyszyn, Narew, Łuck, Jeziorosy czy Zabłudów. Każde ze zdjęć zawierało w sobie jakieś znaki mówiące o ginących zwyczajach, architekturze lub miejscach. Odczytanie tych znaków, obecnych w układzie miasteczek, ubraniach ludzi czy symbolach, pozwala na utrwalenie przeszłości. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie jej przejawów. Niestety nie wszyscy to rozumieją. Tomasz Wiśniewski, mówiąc o tym, podał jako przykład usunięcie Gwiazdy Dawida z budynku przy ulicy Warszawskiej w Białymstoku.

Spotkanie zgromadziło liczną publiczność. Znaleźli się wśród niej uczniowie szkół średnich, studenci, bibliotekarze oraz mieszkańcy Białegostoku. Ich udział w wykładzie nie ograniczył się tylko do biernego słuchania. Chętnie odpowiadali na kierowane do nich pytania. Tym samym prelekcja przeistoczyła się w prawdziwe forum wymiany myśli i poglądów.

 

Galeria