Dnia 21 stycznia 2010 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Tym razem zaproszenie organizatorów przyjął dr Maciej Karczewski z Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Do jego zainteresowań badawczych należy m.in. archeologia zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem archeologii środowiska. Temu właśnie zagadnieniu poświęcił swoje wystąpienie zatytułowane Sacrum et Natura. Rola środowiska przyrodniczego w wierzeniach zachodnich Bałtów.

Karczewski

Prelegent rozpoczął wykład od wyjaśnienia, czym zajmuje się archeologii środowiska. W dalszej części wystąpienia omówił rezultaty prac przeprowadzonych w ramach projektu Sacrum et natura. Wyniki badań cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt był realizowany w latach 2005-2008 przez przedstawicieli nauk antropologicznych, przyrodniczych i nauk o ziemi, w tym przez pracowników UwB. Miał na celu wykazanie wielostronnych związków obrządku pogrzebowego kultury bogaczewskiej, występującej w okresie wpływów rzymskich na Pojezierzu Mazurskim, z warunkami środowiska naturalnego. W jego ramach poszukiwano odpowiedzi m.in. na następujące pytania: jakie cechy krajobrazu decydowały o założeniu cmentarzyska przez lud Galindai w danych miejscach, jak wyglądała szata roślinna w pobliżu miejsc pochówku, co kierowało Galindai przy wyborze drewna na stos pogrzebowy, a także jaką rolę odgrywały konie w rytuałach pogrzebowych. Dr Maciej Karczewski postarał się wyjaśnić te zagadnienia licznie zgromadzonej publiczności.

Wzbogacone prezentacją wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów szkół średnich czy studentów, jak i bibliotekarzy. Nie zabrakło również pytań odnośnie przebiegu granicy terytorialnej między Bałtami Wschodnimi a Zachodnimi oraz współpracy archeologów z językowcami.

 

Galeria