Dnia 15 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej miało miejsce kolejne spotkanie w ramach cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Tym razem gościnnie wystąpił mgr Marek Kietliński - dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku - który wygłosił wykład zatytułowany Czy archiwa są potrzebne? O działalności i zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku. Sylwetkę gościa przedstawiła zebranym wicedyrektor mgr Halina Brzezińska-Stec.

5

Prelegent rozpoczął wystąpienie od skierowanego do zgromadzonej publiczności pytania: Jak wygląda archiwista? Udzielone odpowiedzi ujawniły stereotypowe spojrzenie na ten zawód. Kietliński przełamał je, omawiając działalność podejmowaną w reprezentowanej instytucji. Scharakteryzował też pochodzenie materiałów trafiających do wspomnianej placówki.

Kolejnym zagadnieniem była historia powstania archiwum i kształtowanie się jego zasobu. Zostały również zaprezentowane najciekawsze eksponaty, m.in. galeria pieczęci. Kietliński przedstawił wykorzystywane sposoby promocji, np. wystawy internetowe. Wspomniał o zasadach udostępniania zasobu. Pod koniec wystąpienia zareklamował najnowszą książkę wydaną przez archiwum.

Spotkanie zgromadziło grono bibliotekarzy, a także studentów kierunków informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz historia.

 

Galeria