Dnia 22 maja 2009 roku do Czytelni Ogólnej Biblioteki Uniwersyteckiej przybyły niespotykane tłumy studentów i uczniów szkół średnich. Zebrali się, aby wysłuchać kolejnego wykładu z cyklu Podlasie w badaniach naukowych, a szczególnym magnesem okazało się nazwisko prelegenta - prof. dr. hab. Andrzeja Górniaka z Instytutu Biologii UwB.

3 1

Spotkanie otworzyła mgr Danuta Albowicz - zastępca dyrektora Biblioteki. Przywitała zgromadzoną publiczność, po czym w kilku słowach zaprezentowała sylwetkę naukową gościa i oddała mu głos. Profesor poświęcił swoje wystąpienie zagadnieniu klimatu Białegostoku. Rozpoczął od krótkiej definicji terminu klimatu, porównując badania nad nim do badań historycznych. Zwrócił przy tym uwagę na ich szczególne znaczenie dla gospodarki. Ponadto zauważył, że konieczne są systematyczne, co najmniej 30-letnie obserwacje, aby można było scharakteryzować klimat danego regionu. W Białymstoku obserwacje meteorologiczne i klimatyczne zaczęto prowadzić pod koniec lat 20-tych. Posiadane dane są więc z całą pewnością reprezentatywne.

W drugiej części wystąpienia prof. Górniak zaprezentował informacje dotyczące klimatu Białegostoku. Korzystając z wykresów i map, omówił takie elementy klimatyczne jak: temperatura powietrza, opady atmosferyczne, wilgotność powietrza czy prędkość i kierunek wiatru. Zebrani mogli się dowiedzieć m.in., że najzimniejszym miesiącem w ciągu roku jest styczeń, a najcieplejszym lipiec oraz że w Białymstoku dominuje wiatr z kierunku zachodniego. Następnie prelegent przedstawił charakterystykę klimatu Białegostoku według Koppena i Okołowicza. Zgodnie z tą ostatnią typologią w naszym mieście panuje klimat umiarkowany ciepły przejściowy z najbardziej wyróżniającymi się w Polsce wpływami kontynentalnymi. Prof. Górniak pokazał też na mapie szczegółowy podział klimatyczny województwa podlaskiego z 2000 roku. Końcową część wykładu poświęcił konsekwencjom zmian globalnych klimatu oraz prognozie temperatury powietrza w Polsce.

Oparte na prezentacji multimedialnej wystąpienie wywołało żywą reakcję wśród uczniów szkół średnich. Osoby szczególnie zainteresowane tematem uzyskały od prelegenta wskazówki, gdzie można studiować meteorologię, a wszystkie inne zostały zachęcone do podjęcia studiów w Instytucie Biologii UwB.

 

Galeria