Dnia 21 kwietnia 2009 roku w Sali Audytoryjnej odbył się kolejny wykład w ramach cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Tym razem Biblioteka Uniwersytecka zaprosiła na spotkanie z prof. dr. hab. Leszkiem Kupcem z Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się gospodarka i polityka przestrzenna oraz polityka regionalna. Przygotowuje różnego rodzaju ekspertyzy, a także uczestniczy w badaniach naukowych o charakterze lokalnym, regionalnym, resortowym, centralnym i rządowym. Jest autorem Strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020.

1a

Prelegent poświęcił swoje wystąpienie wybranym problemom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego. Rozpoczął je od ukazania związków między rozwojem społeczno-gospodarczym a poprawą warunków życia. Następnie zwrócił uwagę słuchaczy na poziom rozwoju województwa podlaskiego w porównaniu z innymi województwami. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, odstaje ono od średniej krajowej. W związku z tym należy dążyć do rozwoju sfer składających się na rozwój społeczno-gospodarczy naszego regionu. Temu właśnie zagadnieniu została poświęcona druga część wykładu. Profesor Kupiec szczegółowo omówił koncepcję dotyczącą czynników rozwoju województwa podlaskiego. Należą do nich osadnictwo, infrastruktura techniczna (transport kolejowy, drogowy i lotniczy) oraz turystyka. Ponadto wspomniał o problemach związanych z gospodarką wodną naszego regionu.

Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem ze strony uczniów szkół średnich, bibliotekarzy i mieszkańców Białegostoku. Nie zabrakło również pytań odnośnie realizacji przedstawionej koncepcji rozwoju województwa, usytuowania lotniska, a także przebiegu trasy Via Baltica.

 

Galeria