Zróżnicowanie językowe Podlasia to tytuł wykładu, który wygłosił dr hab. Bogusław Nowowiejski, prof. UwB w Bibliotece Uniwersyteckiej 20 stycznia 2009 roku w ramach cyklu spotkań Podlasie w badaniach naukowych. Uczestniczyło w nim liczne grono pracowników naukowych uczelni, uczniów szkół średnich, a także bibliotekarzy.

1b

Prelegent rozpoczął swoje wystąpienie od nakreślenia ram geograficznych i czasowych dotyczących podejmowanego zagadnienia. Następnie szczegółowo omówił przyczyny istniejącego na Podlasiu zróżnicowania językowego. Zaprezentował podłoże językowe naszego regionu oraz zwrócił uwagę słuchaczy na zjawisko tzw. "wysp językowych". W dalszej części wykładu prof. Nowowiejski wyjaśnił różnice między terminami dialekt i gwara. Ponadto scharakteryzował odmiany języka polskiego obecne w naszej mowie. Wykład zakończyła prezentacja cech charakterystycznych dla polszczyzny Podlasia.

Wystąpienie prof. Bogusława Nowowiejskiego wywołało wśród odbiorców żywą dyskusję. Szczególne zainteresowanie wzbudziła kwestia gwary ukraińskiej na Podlasiu.

 

Galeria