Dnia 10 marca 2009 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Wykład zatytułowany Poczucie bezpieczeństwa kobiet i mężczyzn o różnym typie płci psychologicznej wygłosił dr Andrzej Dakowicz z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB.

11

Prelegent rozpoczął wykład od przeprowadzenia wśród zgromadzonej publiczności testu oceny płci psychologicznej. Uzyskane wyniki umożliwiły słuchaczom zaklasyfikowanie się do takich typów psychologicznych jak: kobieta niezróżnicowana (KN), kobieta kobieca (KK), kobieta męska (KM), kobieta androgyniczna (KA) oraz mężczyzna niezróżnicowany (MN), mężczyzna kobiecy (MK), mężczyzna męski (MM), mężczyzna androgyniczny (MA). Następnie dr Dakowicz scharakteryzował pokrótce wspomniane typy, a także objaśnił znaczenie terminu płeć psychologiczna.

W drugiej części wykładu prelegent zaprezentował wyniki badań, dotyczących poczucia bezpieczeństwa. Zostały one przeprowadzone na 800-osobowej grupie studentów białostockich uczelni. Zgodnie z nimi kobiety reprezentujące typy androgyniczny i męski posiadają większe poczucie bliskości, stabilizacji i zaufania do siebie niż pozostałe typy psychologiczne. Podobnie rysuje się sytuacja w przypadku mężczyzn - typy androgyniczny i męski mają większe ogólne poczucie bezpieczeństwa. Przedstawione rezultaty badań wskazują, że należy dążyć do wzmacniania cech męskich i kobiecych w procesie wychowawczym dziecka. Dr Dakowicz zakończył wykład, nawiązując do słynnego obrazu Rembrandta Powrót syna marnotrawnego. Ukazana na nim postać ojca ma różne dłonie - jedna jest szeroka, twarda, spracowana - męska, druga zaś smukła i biała, jakby kobieca. Tym samym stanowią one symbole cech charakterystycznych dla płci męskiej i kobiecej.

Wzbogacone prezentacją wystąpienie przyciągnęło liczne grono uczniów szkół średnich oraz bibliotekarzy. Sprowokowało wśród nich liczne pytania, dotyczące m.in. praktycznego wykorzystania zaprezentowanych wyników badań, a także wywierania wpływu na kształtowanie się cech kobiecych i męskich u dziecka.

 

Galeria