Dnia 21 lutego 2008 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się kolejny wykład z serii Podlasie w badaniach naukowych. Tym razem prelekcję zatytułowaną O historii jezior województwa podlaskiego wygłosił prof. dr hab. Andrzej S. Górniak z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jego sylwetkę przedstawiła zebranym wicedyrektor mgr Halina Brzezińska-Stec.

5 1

Profesor rozpoczął swoje wystąpienie od przybliżenia audytorium tematyki badań realizowanych przez Zakład Hydrobiologii. Następnie podał definicję terminu jezioro oraz omówił rodzaje jezior. Scharakteryzował genezę naturalnych jezior województwa podlaskiego i pokazał na mapie ich rozmieszczenie. Podczas wykładu nie zabrakło również nawiązań do Doliny Rospudy - prelegent zaprezentował jej przekrój geologiczny.

Oparte na prezentacji wystąpienie przyciągnęło liczne grono pracowników naukowych UwB, uczniów szkół średnich oraz mieszkańców miasta. Sprowokowało wśród nich żywą dyskusję dotyczącą m.in. zbiornika Siemianówka, cofania się linii brzegowej jeziora Gaładuś, a także planowanej obwodnicy przez Dolinę Rospudy.

 

Galeria