Dnia 17 kwietnia 2008 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej miał miejsce kolejny wykład w ramach cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Zgromadzonych gości przywitała Halina Brzezińska-Stec - zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Następnie zaprosiła przybyłych do obejrzenia wystawy fotograficznej Hagia Sophia prezentowanej w holu wystawowym, po czym oddała głos prelegentowi spotkania - prof. dr. hab. Antoniemu Mironowiczowi z Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Historii. Wygłosił on prelekcję zatytułowaną Kościół Wschodni na Podlasiu.

3

Pierwsza część wykładu została poświęcona bogatym dziejom Kościoła prawosławnego na Białostocczyźnie. Profesor przywołał najważniejsze wydarzenia z historii prawosławia na naszym regionie, m.in. powstanie najstarszych ośrodków cerkiewnych. W drugiej części spotkania omówił stan badań prowadzonych nad Kościołem Wschodnim. Przedstawił najważniejsze ośrodki badawcze zajmujące się tą tematyką. Scharakteryzował też instytucje, w których można znaleźć źródła do dziejów Kościoła Wschodniego.

Wykład wywołał wśród słuchaczy szereg pytań dotyczących m.in. roli szkół cerkiewnych, budownictwa sakralnego, dostępności archiwów rosyjskich i białoruskich dla polskich naukowców.

 

Galeria