Dnia 15 stycznia 2008 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku odbył się pierwszy wykład w ramach cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Wystąpienie zatytułowane Na tropie rękopisów Biblioteki Bazylianów supraskich (1602-1839) wygłosił prof. dr hab. Józef Maroszek z Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkanie rozpoczął dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej dr Jerzy Halicki, zaś krótką biografię prelegenta zaprezentowała zgromadzonym wicedyrektor mgr Halina Brzezińska-Stec.

1

Profesor przedstawił dzieje oficyny wydawniczej oo. Bazylianów. Szczególną uwagę zwrócił na druki supraskie, których w ciągu istnienia oficyny wydano ponad trzysta - głównie o treści religijnej (przekłady ewangelii, modlitewniki, apokryfy, homilie, pieśni). Produkcja świecka obejmowała: literaturę piękną, popularnonaukową, polityczną oraz rozprawy naukowe. Prelegent omówił również działalność pokaźnej i niezwykle cennej biblioteki, w której znajdowały się liczne rękopisy i książki drukowane o treści religijnej i świeckiej. Z bezcennych skarbów biblioteki supraskiej wymienić należy dwa cyrylickie rękopisy - Kodeks supraski z wieku XI i Supraski latopis z XV stulecia. Ponadto prelegent przedstawił ciekawe i burzliwe losy starosłowiańskich dzieł po kasacie zakonu unickiego w 1839 roku.

Wystąpienie zgromadziło liczne rzesze studentów i uczniów szkół średnich, jak również bibliotekarzy oraz mieszkańców miasta Białegostoku.

 

Galeria