Dnia 18 listopada 2008 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie z cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Licznie zgromadzonych gości (m.in. dr hab. prof. UwB Beatę Godlewską-Żyłkiewicz - Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą) przywitała mgr Halina Brzezińska-Stec - dyrektor Biblioteki. Następnie przedstawiła sylwetkę prelegentki. Tym razem z wykładem wystąpiła prof. dr hab. Leonarda Dacewicz z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, współtwórczyni białostockiego ośrodka onomastycznego, który zdobył uznanie w wielu krajowych placówkach naukowych, a także w uczelniach zagranicznych. Jej publikacje mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą różnych aspektów pogranicza.

6

W wystąpieniu zatytułowanym Antroponimia Żydów Podlasia w XVI-XVIII wieku prelegentka poruszyła niezwykle ciekawe zagadnienia dotyczące naszego regionu. Prelekcję rozpoczęła od wyjaśnienia terminu onomastyka oraz omówienia jej głównych gałęzi, czyli toponimii i antroponimii. Przedstawiła historię osadnictwa na Podlasiu ze szczególnym uwzględnieniem ludności żydowskiej. Opisała charakter kontaktów łączących Żydów z ludnością chrześcijańską, a także scharakteryzowała język żydowski. Następnie przeszła do wyjaśnienia antroponimii Żydów, zwracając przy tym uwagę na szczególne znaczenie imienia. Omówiła źródła pochodzenia imion i nazwisk żydowskich, ilustrując swoją wypowiedź przykładami.

Wykład zakończył się ciekawą dyskusją, w trakcie której poruszony został m.in. problem zapisu imion i nazwisk żydowskich.

 

Galeria