Dnia 9 grudnia 2008 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Tym razem zostało poświęcone kwestii wzajemnego postrzegania Polaków i Litwinów na przestrzeni wieków. Wykład na ten temat wygłosił dr hab. prof. UwB Krzysztof Buchowski z Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

2

Prelegent przedstawił w swoim wystąpieniu bogatą historię kontaktów polsko-litewskich, począwszy od XIII wieku aż po czasy współczesne. Ponadto wyjaśnił znaczenie terminów: Litwa, Litwini oraz Litwomania. Omówił zjawisko "szczeblowości" istniejące w świadomości narodowej Litwinów. Podczas wykładu nie zabrakło także nawiązań do funkcjonującego w literaturze polskiej mitu Litwy jako kraju charakteryzującego się surową i bujną przyrodą.

Zagadnienia te okazały się na tyle interesujące, że znalazły szerokie grono słuchaczy. Salę wypełnili nie tylko bibliotekarze, ale również młodzież licealna i studenci zainteresowani poruszaną tematyką. Po wykładzie nie mogło oczywiście zabraknąć pytań, m.in. o badania naukowe prowadzone nad powstaniem sejneńskim z 1919 roku, o ludobójstwo w miejscowości litewskiej Ponary, a także o znaczenie religii w budowaniu tożsamości narodowej Litwinów.

 

Galeria