Dnia 2 grudnia 2010 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Podlaskie Forum Bibliotekarzy. Prelekcję zatytułowaną Kultura książki na pograniczu Korony i Litwy do końca XVIII wieku wygłosiła dr Katarzyna Zimnoch z Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UwB. Prelegentka zaprezentowała wyniki badań nad książką podlaską od końca XV wieku, tj. od początków udokumentowanego rozwoju „kultury książki” na tym obszarze do końca XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem powstawania książek oraz ich obiegu, rozpowszechniania i funkcjonowania na tym wielowymiarowo zróżnicowanym obszarze.

8c

Analizując zagadnienia związane z powstawaniem książek na badanym terenie w okresie staropolskim, prelegentka zwróciła szczególną uwagę na twórców książek związanych z tymi ziemiami (poprzez miejsce urodzenia, miejsce przebywania czy też sprawowanie określonej funkcji), działające drukarnie w Zabłudowie i Supraślu oraz rolę mecenatu, który niekiedy miał zasadniczy wpływ na powstawanie i funkcjonowanie książek. Prelegentka istotną rolę przypisała badaniom księgozbiorów podlaskich (dworskich, klasztornych i parafialnych), procesom ich powstawania, rozwoju oraz kształtowania ich zawartości. Pozwoliło to na wskazanie ważniejszych ośrodków kultury książki i piśmiennictwa na Podlasiu w okresie staropolskim. Wyniki swoich badań prelegentka oparła na materiałach archiwalnych obecnie przechowywanych w archiwach oraz bibliotekach polskich i zagranicznych.

 

Galeria