Dr Anna Nosek wystąpiła 16 listopada 2010 r. w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy z wykładem Co i jak czytać? Polskie poradniki czytelnicze z dwudziestolecia międzywojennego. Prelegentka zaprezentowała najpopularniejsze poradniki czytelnicze i lekturowe z tego okresu, wychodząc od tezy, iż: Dwudziestolecie międzywojenne to ‘złoty okres’ w zakresie działalności pedagogów, nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy na rzecz edukacji czytelniczej i upowszechniania czytelnictwa.

3a

Z bogatego repertuaru tekstów poradnikowych dr Anna Nosek zaprezentowała książkowe poradniki ogólne i specjalistyczne, ale tylko takie, które mówiły o czytaniu książek, zwłaszcza literatury pięknej. Były to tytuły autorstwa Władysława Mieczysława Kozłowskiego (filozofa, neokantysty, socjologa, profesora Uniwersytetu Poznańskiego), Stanisława Lama (literata, dziennikarza, wydawcy), Izy Moszczeńskiej (wybitnej pedagog), Juliusza Ippoldta (germanisty i pedagoga, lektora UJ), Feliksa Przyjemskiego (pedagoga, nauczyciela), Jana Paszendy, J. Wasowskiego, Janiny Skarżyńskiej, Zdzisława Dębickiego i innych. W pierwszej części wystąpienia prelegentka wskazała typologię i funkcje poradników (zwracając uwagę na perswazyjny charakter tekstów poradnikowych), następnie zaś przeprowadziła analizę zawartości poradników czytelniczych z lat 1918-1939. Dalsza część wystąpienia dotyczyła takich aspektów, jak:

  • pochwały książki, pożytki płynące z lektury zapisane na kartach poradników czytelniczych z międzywojnia;
  • pożądane motywy, cele i techniki czytania książek;
  • uwagi o niepożądanych celach czytania beletrystyki i „złych czytelnikach”;
  • książki zakazane i polecane w poradnikach czytelniczych z międzywojnia (na przykładzie literatury dla dzieci i młodzieży).

 

Galeria