Dnia 26 stycznia 2010 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej miało miejsce kolejne spotkanie w ramach cyklu Podlaskie Forum Bibliotekarzy. Wykład Biblioteki w wirtualnym świecie Second Life wygłosił mgr Grzegorz Gmiterek z Zakładu Bibliotekarstwa, Książki Współczesnej i Innych Środków Przekazu Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie.

1e

Prelegent rozpoczął swoje wystąpienie od wprowadzenia słuchaczy w tajniki Second Life (SL). Jak sam zaznaczył, nie jest to gra, choć właśnie tym mianem się to zjawisko określa. SL stanowi raczej trójwymiarowy cyfrowy świat, w którym nie ma początku ani końca, wygranych i przegranych. Jest dostępny dla każdego. Aby to udowodnić, prelegent zaprezentował, jak krok po kroku można założyć konto i zarejestrować się na stronie SL, a następnie stworzyć swego avatara, czyli wirtualną postać. W tym celu posłużył się filmem przygotowanym przez studentów kulturoznawstwa UMCS.

Następnie prelegent wymienił możliwości, jakie SL stwarza swoim użytkownikom. Są wśród nich m.in. kreowanie nowych przestrzeni, odkrywanie i zwiedzanie interesujących miejsc czy wreszcie spotykanie innych uczestników. Jak zauważył Grzegorz Gmiterek, Second Life otwiera drzwi dla edukacji i nauki, biznesu oraz kultury. Świadczą o tym podejmowane projekty m.in. Second Poland (próba przeniesienia Polski do wirtualnej rzeczywistości SL) lub Literature Alive (odwzorowanie najciekawszych scen z literatury światowej w SL).

Druga część wykładu została poświęcona zagadnieniu funkcjonowania bibliotek w świecie SL. Prelegent przytoczył argumenty przemawiające za korzyścią wynikającą z odtwarzania realnych instytucji. Według niego należą do nich m.in. nawiązanie międzynarodowej współpracy z innymi instytucjami, wymiana doświadczeń, promocja działalności instytucji. Ponadto wirtualne odpowiedniki prawdziwych bibliotek pozwalają na tworzenie społeczności bibliotekarskich, prezentowanie tradycyjnych zasobów w nowej formie, tworzenie platformy komunikacji między bibliotekarzami a czytelnikami czy udostępnianie informacji 24 godziny na dobę w wirtualnej formie.

Szczególnie wiele uwagi prelegent poświęcił projektowi Info Island realizowanemu od 2006 roku przez amerykańską organizację ALS. Ma on na celu zorganizowanie bibliotecznych usług w wirtualnym świecie SL. Info Island proponuje usługi informacyjne, udostępnia materiały online, organizuje spotkania autorskie, dyskusje literackie i inne imprezy kulturalne. Na zakończenie Grzegorz Gmiterek zaprezentował trójwymiarowy model Biblioteki UMCS, który powstał w ramach projektu realizowanego przez uczelnię.

Oparte na prezentacji wystąpienie spotkało się z żywym odzewem ze strony zgromadzonej publiczności.

 

Pliki do pobrania:

1. Prezentacja (15,7MB)

 

Galeria