Wraz z nowym rokiem akademickim białostoccy bibliotekarze przywitali kolejną odsłonę cyklu Podlaskie Forum Bibliotekarzy. Pierwsze spotkanie odbyło się 17 listopada 2009 roku w Audytorium Maius Collegium Novum Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica. Organizatorzy zaprosili na nie jako prelegenta dr. hab. Wiesława Babika z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest on specjalistą nie tylko z zakresu rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy czy nowoczesnych technologii informacyjnych, ale przede wszystkim ekologii informacji. Temu ostatniemu zagadnieniu został właśnie poświęcony wykład zatytułowany Ekologia informacji: w stronę zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy.

Prelegent rozpoczął swoje wystąpienie od omówienia występujących współcześnie problemów informacyjnych, takich jak: nadmiar informacji, pomijanie informacji, problematyczna wartość informacji, szum informacyjny, stres informacyjny czy wreszcie rozbieżność informacyjna. Następnie zdefiniował hasło środowisko informacyjne człowieka (antropoinfosfera) i wymienił charakteryzujące je cechy. Ponadto przedstawił zagrożenia czekające na współczesnego człowieka – w tym celu posłużył się typologią dr K. Young z Uniwersytetu w Pittsburghu. Wyróżniła ona następujące typy siecioholizmu internetowego: erotomania internetowa, socjomania internetowa, uzależnienie od sieci, przeciążenie informacyjne oraz uzależnienie od komputera. W następnej kolejności dr Babik wymienił czynniki wpływające na jakość informacji, a ponadto wskazał skutki zalewu informacji i sposoby radzenia sobie z nim.

Druga część wykładu została poświęcona zagadnieniu ekologii informacji. Należy ją rozumieć jako metaforę traktującą przestrzeń informacyjną na zasadzie ekosystemu/infosystemu. Jak zauważył prelegent, istnieją różne orientacje i koncepcje ekologii informacji. Jako przykład zostały podane podejścia badawcze reprezentowane przez T. Davenport i L. Prusak (USA) oraz A. Eryomina (Rosja). Następnie prelegent przedstawił początki tego zjawiska w Polsce oraz osoby zajmujące się wspomnianym tematem. Podał zadania realizowane w ramach ekologii informacji, a także przedmiot i kierunki badań. Dla osób najbardziej zainteresowanych tematem została przedstawiona literatura przedmiotu. Po wysłuchaniu wystąpienia dr. hab. Wiesława Babika słuchacze dyskutowali nad podstawowym problemem, czyli jak orientować się w oceanie informacji.

Na zakończenie spotkania organizatorzy przygotowali teatralną niespodziankę – Wykład z Kamasutry w wykonaniu Marka Tyszkiewicza, aktora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki. Następnie zaprosili zebranych na słodki poczęstunek.

 

Pliki do pobrania:

1. Prezentacja (0,2MB)