Dnia 24 kwietnia 2009 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej odbył się kolejny wykład w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Gospodarzem spotkania była biblioteka reprezentująca wspomnianą uczelnię. Na wystosowane przez nią zaproszenie odpowiedziała mgr Lidia Derfert-Wolf z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

8b

Prelegentka wygłosiła referat zatytułowany Kształcenie umiejętności informacyjnych - rola bibliotekarzy. Na wstępie zaprezentowała wyniki badań Information Behaviour of the Researcher of the Future przeprowadzonych w 2008 roku przez The British Library. Dotyczyły one zachowań wyszukiwawczych internautów urodzonych po 1993 roku. Wynika z nich, że tzw. "pokolenie Google" bez problemów radzi sobie z nowoczesnymi technologiami. Jednocześnie nie bardzo rozumie, czym jest Internet. Nie potrafi też efektywnie szukać informacji ani ich krytycznie oceniać. Dlatego tak istotne jest wykształcenie wśród nich umiejętności informacyjnych. Jak zauważyła Lidia Derfert-Wolf, w literaturze funkcjonuje wiele definicji tego terminu. Wszystkie zwracają uwagę na konieczność posiadania wiedzy o tym, kiedy i dlaczego potrzebna jest informacja, gdzie ją znaleźć i ocenić oraz jak efektywnie i zgodnie z etyką wykorzystać.

Dalsza część wykładu dotyczyła roli i zadań bibliotekarzy związanych z kształceniem umiejętności informacyjnych. Sprowadzają się one nie tylko do prowadzenia zajęć z tego zakresu i opracowywania materiałów szkoleniowych, ale obejmują także tworzenie tradycyjnych i elektronicznych przewodników, szkolenie nauczycieli akademickich czy adaptację i formułowanie standardów we współpracy z komisjami akredytacyjnymi. Następnie prelegentka przedstawiła obowiązujące na świecie modele i standardy kształcenia w zakresie umiejętności informacyjnych. Zwróciła przy tym szczególną uwagę na brytyjski model CILIP. Opisała również programy kształcenia umiejętności informacyjnych w szkolnictwie wyższym na świecie i w Polsce. Ponadto zaprezentowała przykłady kształcenia umiejętności informacyjnych realizowane przez wybrane biblioteki wyższych uczelni.

Oparte na prezentacji wystąpienie mgr Lidii Derfert-Wolf wywołało wśród uczestników spotkania refleksje związane z metodami realizacji szkoleń bibliotecznych. Osoby zainteresowane zagadnieniem miały możliwość kontynuowania rozmów przy kawie.

 

Pliki do pobrania:

1. Kształcenie umiejętności informacyjnych - rola bibliotekarzy (pdf 8,3MB)

 

Galeria