Dnia 22 kwietnia 2008 roku miało miejsce kolejne spotkanie w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Tym razem gospodarzem spotkania była Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na jej zaproszenie z wykładem wystąpiły prof. dr hab. Anna Sitarska z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. dr hab. Jolanta Ługowska z Uniwersytetu Wrocławskiego. W spotkaniu wzięli udział nie tylko dyrektorzy, kierownicy różnego typu bibliotek i bibliotekarze, ale także pracownicy naukowi i studenci kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Licznie zgromadzonych gości przywitali: dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Danuta Dąbrowska-Charytoniuk i dyrektor Książnicy Podlaskiej - Jan Leończuk.

W wystąpieniu zatytułowanym Katedra wiedzy bibliotekoznawczej i informacyjnej Wydziału Filozofii Uniwersytetu Amosa Komenskiego w Bratysławie, czyli jubileusz 45-lecia prof. Gabrieli Žibritowej prof. Anna Sitarska scharakteryzowała rozprawę autorstwa jubilatki. Skupiła się na zjawisku wielojęzyczności, które stało się inspiracją kierunku badań księgoznawczych i bibliotekoznawczych, omawiając je z perspektywy obecnych i przyszłych potrzeb naszego regionu. Przedstawiła kierunki badań w bratysławskiej katedrze oparte na ścisłych związkach z dziennikarstwem, ze słowacką Biblioteką Narodową, a w latach 80. z uczelniami i bibliotekami w Polsce, na Węgrzech i we Francji. Prelegentka zwróciła uwagę na podejmowane badania porównawcze dotyczące dziejów książki w Europie Środkowej, a także na białostockie i podlaskie potrzeby badawcze. Podkreśliła przy tym konieczność wykształcenia własnej kadry naukowej i wspieranie doboru materiałów do Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej poprzez badanie oraz opracowanie źródeł historii książki w regionie Podlasia.

Natomiast prof. Jolanta Ługowska w wystąpieniu Literatura dla młodego odbiorcy wobec literatury popularnej i folkloru przedstawiła znawców literatury dziecięcej i młodzieżowej. Szczególną uwagę poświęciła czterem obszarom kultury literackiej: literaturze wysokoartystycznej, ludowo-folklorowej, popularnej oraz dziecięcej i młodzieżowej. Omówiła też kształtowanie się w nich kategorii nadawcy i odbiorcy.

Po wykładach nie zabrakło refleksji dotyczących zaprezentowanych zagadnień. Chętni mogli kontynuować dyskusje przy wspólnej kawie i poczęstunku.