Dnia 31 marca 2008 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbył się kolejny wykład w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Zgromadził on liczne grono dyrektorów i kierowników różnego typu bibliotek oraz bibliotekarzy. Gościem spotkania była dr Sybilla Stanisławska-Kloc z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka z zakresu prawa autorskiego i informacyjnego.

4b

Oparte na prezentacji wystąpienie poświęciła tematyce prawa autorskiego w działalności bibliotecznej. Na wstępie przedstawiła przepisy prawne dotyczące zagadnień związanych z utworami i ich ochroną oraz uprawnieniami przysługującymi twórcy. Następnie omówiła przedmiot ochrony prawnej, czyli utwór. Prelegentka podała definicję utworu, przesłanki udzielania ochrony, problematykę ochrony niektórych kategorii utworów, a także podział utworów. Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez dr Stanisławską-Kloc był podmiot prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tzw. "utworów osieroconych". Scharakteryzowała również autorskie prawa osobiste i majątkowe składające się na treść prawa autorskiego. W końcowej części wykładu poruszyła problem, tak istotnego dla bibliotekarzy, prawa użyczania - zwracając uwagę na dozwolony użytek osobisty oraz publiczny.

Spotkanie zakończyła wspólna kawa.

 

Galeria