W kolejnym spotkaniu w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy wzięły udział prof. dr hab. Marta Skalska-Zlat - dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Maria Próchnicka - dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnie wygłosiły wykład Podmioty i kierunki badań w nauce o informacji w USA i w Polsce.

8a

Prelegentki przedstawiły efekty analizy porównawczej dotyczącej podmiotów i kierunków badań w nauce o informacji. Za materiał badawczy posłużyły im wybrane roczniki czasopism "Journal of the American Society for Information Science and Technology" (JASIST) oraz "Zagadnienia Informacji Naukowej" (ZIN). Analizując zamieszczone w nich artykuły, szukały odpowiedzi na następujące pytania: Kto zajmuje się badaniami w nauce o informacji? W jaki sposób są one prowadzone i czego dotyczą?

Uzyskane wyniki pozwalają na wyodrębnienie istotnych różnic: w USA można zaobserwować stały wzrost liczby artykułów w każdym kolejnym roku. Aktywne badania prowadzą przede wszystkim przedstawiciele innych zawodów, w niewielkim zaś stopniu bibliotekarze. Najbardziej popularną tematyką badań są: analiza i ocena piśmiennictwa, zasoby i narzędzia poszukiwawcze w Internecie, a także wyszukiwanie informacji. Inaczej sytuacja przedstawia się w Polsce - tu odnotowuje się stabilną liczbę artykułów w poszczególnych latach. Badaniami zajmują się głównie bibliotekarze, w znikomym zaś stopniu reprezentanci innych instytucji. Podstawowym zagadnieniem badawczym są języki informacyjno-wyszukiwawcze.

Oparte na prezentacji wystąpienie zostało z zainteresowaniem wysłuchane przez liczne grono bibliotekarzy, pracowników naukowych UwB oraz studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Po wykładzie nie zabrakło refleksji i wniosków dotyczących zaprezentowanych danych. Chętni mogli kontynuować dyskusje przy wspólnej kawie.

 

Pliki do pobrania:

1. Podmioty i kierunki badań w nauce o informacji (prezentacja 21,5MB)

 

Galeria