Dnia 13 listopada 2008 roku miało miejsce kolejne Podlaskie Forum Bibliotekarzy. Po raz pierwszy gospodarzem spotkania była Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Na jej zaproszenie z wykładem wystąpiła prof. dr hab. Jadwiga Sadowska - kierownik Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku. W wykładzie wzięli udział nie tylko dyrektorzy, kierownicy i bibliotekarze różnego typu bibliotek, ale także pracownicy naukowi i studenci kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Licznie zgromadzonych gości przywitała dyrektorka Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomicznej - Maria Czyżewska.

1b

W wystąpieniu zatytułowanym Polskie bibliotekarstwo i bibliografia a polityka (1946-1990) prelegentka poruszyła niezwykle istotne zagadnienia związane z polityką biblioteczną, a w szczególności z polityką gromadzenia zbiorów bibliotecznych po II wojnie światowej. Wystąpienie rozpoczęła od omówienia sytuacji społeczno-politycznej polskiego bibliotekarstwa oraz prezentacji stanu bibliotek publicznych. Przedstawiła zakres działania Państwowej Rady Bibliotecznej, komitetów bibliotecznych i Państwowego Instytutu Książki. Wspomniała też o specjalnej Komisji Ministerstwa Oświaty powołanej w celu doboru księgozbioru do bibliotek. Następnie skupiła się na omówieniu kwestii selekcji księgozbiorów, jaką w owym czasie podjęły władze PRL-u. Przytoczyła licznych autorów i tytuły książek, które znalazły się wówczas na wykazach pozycji do natychmiastowego usunięcia, niezgodnych z kryteriami ideologiczno-politycznymi.

Osoby zainteresowane tematem miały możliwość kontynuacji dyskusji przy kawie, herbacie i poczęstunku.

 

Galeria