Dnia 20 lutego 2007 roku miało miejsce kolejne Podlaskie Forum Bibliotekarzy. Po raz pierwszy gospodarzem spotkania była Biblioteka Politechniki Białostockiej. Na jej zaproszenie, z wykładem opartym na prezentacji, wystąpiła mgr Jolanta Stępniak - dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Wykładu wysłuchali nie tylko dyrektorzy i kierownicy różnego typu bibliotek oraz bibliotekarze, ale także pracownicy naukowi i studenci kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

W wystąpieniu zatytułowanym Książki elektroniczne w bibliotece akademickiej prelegentka poruszyła niezwykle istotne zagadnienia dla środowiska bibliotekarskiego. Rozpoczęła prelekcję od omówienia polityki gromadzenia wydawnictw elektronicznych, zwracając przy tym uwagę na zawartość wzorcowej umowy zakupu tego typu publikacji. Następnie przedstawiła typologię e-książek, rozróżniając książki zakupione na własność, książki zakupione na licencję, zasoby internetowe (tzw. linki) oraz zasoby własnej biblioteki cyfrowej. Opisała również źródła informacji o książkach elektronicznych stosowane m.in. przez jej bibliotekę: katalogi biblioteczne, listy A-Z, multiwyszukiwarki i inne formy informowania o nowych nabytkach (plakaty, ulotki, spisy nowości itd.). Opierając się na własnym doświadczeniu, zwróciła uwagę na wady i zalety udostępniania e-książek. W końcowej części wykładu wymieniła problemy związane z e-książkami - potrzebę ujednolicenia systemu informowania o zasobach, warunki techniczne i organizacyjne archiwizowania, a przede wszystkim konieczność zmian w prawie autorskim.

Wystąpienie mgr Jolanty Stępniak wzbudziło wśród uczestników spotkania szereg pytań dotyczących m.in. zasad inwentaryzacji tego typu publikacji oraz prowadzenia statystyki udostępnień. Osoby zainteresowane dyskusją miały możliwość kontynuowania jej przy filiżance małej czarnej i słodkim poczęstunku.