Dnia 27 marca 2007 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej miało miejsce kolejne spotkanie Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Licznie zgromadzonych dyrektorów i kierowników różnego typu bibliotek, bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przywitała Halina Brzezińska-Stec - zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Informacji, Promocji i Prac Naukowych. Zaprezentowała zgromadzonym nagrodę przyznaną Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej w kategorii Pomysł Roku 2006 Podlaska Marka Roku. Następnie oddała głos gościowi spotkania: mgr Bogumile Urban - dyrektor Biblioteki Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

1a

Prelegentka wygłosiła niezwykle zajmujący wykład zatytułowany Komunikacja interpersonalna najważniejszym elementem komunikacji marketingowej w bibliotece. Swoje wystąpienie rozpoczęła od wyjaśnienia terminu i istoty komunikacji marketingowej. Następnie, podkreślając znaczenie komunikacji marketingowej interpersonalnej, przedstawiła jej formy. Kolejne zagadnienia zaprezentowane przez panią Urban to: kompetencje komunikacyjne, inteligencja emocjonalna, kanały komunikacji oraz jej rodzaje. Pani dyrektor zwróciła również uwagę na - tak istotne w zawodzie bibliotekarza - zasady komunikacji werbalnej. Szczególnie wiele miejsca poświęciła filtrom, czyli barierom komunikacji. Ponadto podkreśliła wagę aktywnego słuchania oraz błędów w ocenie siebie i innych. W końcowej części wykładu omówiła komunikację między przełożonym i podwładnym.

Oparte na prezentacji wystąpienie mgr Bogumiły Urban spotkało się z żywą reakcją ze strony słuchaczy. Świadczy to o potrzebie poruszania tego typu zagadnień wśród bibliotekarzy. Osoby zainteresowane tematem mogły kontynuować dyskusję przy poczęstunku.

 

Pliki do pobrania:

1. Prezentacja

 

Galeria