Dyrektor Książnicy Podlaskiej - Jan Leończuk - był gościem kolejnego Podlaskiego Forum Bibliotekarzy, które odbyło się 24 kwietnia 2007 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej. Zgromadziło ono nie tylko dyrektorów, kierowników i pracowników różnego typu bibliotek, ale przede wszystkim wielbicieli twórczości poety. Spotkanie poprowadził dr Dariusz Kulesza z Instytutu Filologii Polskiej UwB, rozpoczynając je od wyrażenia swego uznania dla gościa i przedstawienia jego sylwetki.

10

Jan Leończuk ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W 1970 roku debiutował na łamach "Kontrastów". Opublikował kilkanaście zbiorów poezji i prozy (m.in. Żalnik, Żertwa, W drodze do domu, Zapiśnik, Dotykanie ziemi, W drodze do Damaszku, Zapomniałem was drzewa moje - wybór wierszy). Jego utwory doczekały się przekładów na takie języki, jak: angielski, francuski, arabski i białoruski. Otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę Wojewody Białostockiego, Medal im. Krasickiego, Medal im. Glogera, Nagrodę Literacką im. Kazaneckiego. Przetłumaczył wiersze autorstwa N. Artymowicz, J. Geniusza, Hatifa al-Dżanabiego.

Podczas niezwykle interesującego spotkania poeta barwnie opowiedział o swoim domu w Łubnikach, domowym księgozbiorze i rodzinie. Przypomniał słuchaczom o swojej pracy na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a także o tym, że dzięki prof. Annie Sitarskiej został bibliotekarzem. Wspomniał o lekturach szkolnych, do których z przyjemnością powraca w wolnych chwilach. Zwierzył się, że twórczość poetycka jest dla niego "własnym rachunkiem sumienia".

Jak przystało na spotkanie autorskie, nie zabrakło wierszy Jana Leończuka odczytanych przez samego autora, autografów składanych na najnowszej publikacji Zapiśnik czwarty oraz rozmów z poetą w kuluarach przy kawie.

 

Galeria