Dnia 29 października 2007 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się, pierwsze po wakacyjnej przerwie, spotkanie z cyklu Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Tym razem wykład zatytułowany Nowoczesne usługi informacyjne w bibliotekach wygłosiła dr Katarzyna Materska z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka wystąpienia przyciągnęła liczne grono bibliotekarzy oraz studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

4a

Dr Materska rozpoczęła swoje wystąpienie od wyjaśnienia wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na rozwój bibliotek. Następnie przeszła do omówienia zjawiska digital reference, czyli mechanizmu pozwalającego użytkownikom na wysyłanie pytań i uzyskiwanie od bibliotekarza odpowiedzi za pomocą środków elektronicznych z pominięciem kontaktów osobistych. Przedstawiła etapy procesu pytanie-odpowiedz, rolę bibliotekarzy w e-reference oraz wskazówki dotyczące udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników. Ponadto zwróciła uwagę na zalety i wady tego rodzaju usług oraz podała bibliografię dotyczącą tematu. W kolejnej części wykładu prelegentka poruszyła zagadnienie wirtualnych wystaw. Omówiła ich funkcje oraz przedstawiła przykłady wystaw przygotowanych przez polskie biblioteki. Zaprezentowała mobilne technologie wykorzystywane przez biblioteki innych krajów - OPAC w wersji dla telefonów komórkowych (AirPAC) oraz mobilne biblioteki (np. Camel Library w Kenii).

Oparte na prezentacji wystąpienie dr Katarzyny Materskiej wywołało wśród słuchaczy żywą dyskusję dotyczącą możliwości zastosowania tych usług w małych bibliotekach. Osoby zainteresowane zagadnieniem miały możliwość kontynuowania rozmów przy kawie w sali bufetowej biblioteki.

 

Pliki do pobrania:

2. Mobilność usług informacyjnych (prezentacja 21,1MB)