Dnia 27 listopada 2007 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Prelekcję zatytułowaną Nowe technologie a de-konstrukcja bibliotek wygłosiła dr Barbara Kamińska-Czubała z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Wystąpienie zgromadziło liczne rzesze bibliotekarzy oraz studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

2

Prelegentka rozpoczęła wykład od wyjaśnienia terminu "de-konstrukcja". Ukazała związek tego zjawiska z występowaniem w bibliotekach nowych technologii. Następnie zaprezentowała przejawy de-konstrukcji w poszczególnych typach bibliotek: szkolnej, naukowej i pedagogicznej. Według dr Kamińskiej-Czubały powinny się one stać miejscem spotkań oraz obsługi użytkownika wirtualnego. Najwięcej uwagi poświęciła omówieniu biblioteki szkolnej - spełnianych przez nią funkcji (ze szczególnym wyróżnieniem funkcji dydaktycznej) oraz zadań realizowanych przez bibliotekarza szkolnego. Przedstawiła również wzór strony internetowej biblioteki szkolnej i wymieniła korzyści dydaktyczne wyniesione przez ucznia korzystającego z takiego serwisu. Swoje rozważania spuentowała stwierdzeniem, że zmiana w bibliotece może być przeprowadzona tylko przez samych bibliotekarzy. W końcowej części wykładu zaprezentowane zostały przykłady współczesnych rozwiązań architektonicznych pomagających zdekonstruować strukturę funkcjonalną bibliotek (m.in. The Library Glasgow Caledonian University, BUW, The Royal Library w Kopenhadze, Biblioteka Narodowa Meksyku).

Oparte na prezentacji wystąpienie dr Barbary Kamińskiej-Czubały stało się przyczyną wszechstronnej dyskusji dotyczącej bibliotek szkolnych. Osoby zainteresowane tematem mogły kontynuować rozmowy przy kawie w sali bufetowej biblioteki.

 

Pliki do pobrania:

1. Nowe technologie a de-konstrukcja bibliotek (prezentacja 21,5MB)

 

Galeria