Dnia 23 lutego 2006 r. w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku miała miejsce inauguracja Podlaskiego Forum Bibliotekarzy, której towarzyszyło otwarcie wystawy Jerzy Giedroyć (1906-2000) Redaktor, Polityk, Człowiek. Na spotkaniu obecne były władze uczelni: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Halina Parafianowicz, prof. UwB, władze samorządowe, przedstawiciele Urzędów Miejskiego i Marszałkowskiego oraz licznie przybyli bibliotekarze różnych typów sieci bibliotecznych, pracownicy i studenci UwB. W imieniu władz Biblioteki Uniwersyteckiej przybyłych gości powitał dyrektor dr Jerzy Halicki. Słowo wstępne wygłosił Jego Magnificencja Rektor UwB, natomiast nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwała Halina Brzezińska-Stec - zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Informacji, Promocji i Prac Naukowych. Pierwsze spotkanie poświęcone zostało Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej. Wprowadzenie do dyskusji wygłosiła dr Edyta Bezzubik.

5

Projekt jest wspólną inicjatywą środowiska naukowo-kulturalnego miasta Białegostoku. W 2004 roku powstało Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku, w skład którego weszły biblioteki następujących uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Książnicy Podlaskiej, Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, Filii Akademii Muzycznej w Warszawie oraz Akademii Medycznej. Będą one umieszczały swoje zasoby w wersji elektronicznej w czterech kolekcjach: Dziedzictwo Kulturowe, Regionalia wraz z Dokumentami Życia Społecznego, Naukowo-Dydaktyczna i Muzykalia. Regionalna biblioteka cyfrowa ma za zadanie umożliwić dostęp do zasobów piśmiennictwa szerokiemu kręgowi użytkowników (zarówno w kraju, jak i za granicą) oraz zabezpieczyć najcenniejsze zabytki piśmiennicze stanowiące dziedzictwo kultury polskiej. Zasadniczym celem jest wyrównanie szans dostępu do różnych publikacji osobom pochodzącym z małych miast i wsi lub innych miejsc oddalonych od ośrodków akademickich i kulturalnych.

Część oficjalna zakończyła się nieformalnie - kawą i pączkami.

 

Galeria