Dnia 23 marca 2006 r. w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku odbyło się drugie spotkanie w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy, na którym obecni byli: Halina Wyszkowska - Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorzy i kierownicy bibliotek różnych typów sieci bibliotecznych, bibliotekarze, a także pracownicy naukowi i licznie przybyli studenci UwB. Wykład wygłosił znany wszystkim bibliotekarzom dr Henryk Hollender - Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w  latach 1992-2003, obecnie związany z Biblioteką Główną Politechniki Warszawskiej, wykładowca bibliotekoznawstwa, autor wielu publikacji i przekładów.

4

W bardzo ciekawym wystąpieniu pt. Usługi biblioteczne w warunkach globalizacji i przyszłość zawodu bibliotekarza, opartym na prezentacji, poruszył tematy istotne dla współczesnego bibliotekarza: pośrednictwo biblioteki w świadczeniu usług, biblioteki cyfrowe, globalizacja, transgraniczne usługi biblioteczne, problemy zawodu bibliotekarza w Polsce. Zwrócił uwagę na rolę bibliotekarza akademickiego oraz możliwości awansu na bibliotekarza dyplomowanego według CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals) - głównej organizacji dla bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zaprezentował dane dotyczące uposażenia pracowników bibliotek naukowych, publicznych i szkolnych Wielkiej Brytanii, a w końcowej części wykładu przedstawił nowatorską wizję pragmatyki zawodu bibliotekarza, rozróżniając m.in. pracowników bibliotecznych od pracowników bibliotek.

Wystąpienie dr. Henryka Hollendra stało się przyczynkiem do dyskusji na temat kondycji współczesnego bibliotekarstwa oraz przyszłej pozycji bibliotekarza w naszym kraju. Osoby zainteresowane miały możliwość kontynuacji dyskusji w kuluarach - przy kawie i ciastkach.

 

Galeria