Dnia 27 kwietnia 2006 r. w Audytorium Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku odbyło się trzecie spotkanie w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Tym razem zaszczycił nas swoją obecnością dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Marcin Drzewiecki. Wykład zatytułowany Biblioteki wobec ludzi młodych przyciągnął nie tyko bibliotekarzy różnych typów bibliotek i pracowników naukowo-dydaktycznych, ale także licznych studentów.

8 2

Tematyka wykładu dotyczyła współczesnych problemów czytelnictwa ludzi młodych potwierdzonych badaniami prowadzonymi przez Instytut Książki i Czytelnictwa oraz trudności związanych z opisem bibliograficznym i przygotowaniem bibliografii przez studentów piszących prace magisterskie. Jednocześnie prof. Drzewiecki przedstawił swoje poglądy na temat funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego oraz roli Internetu jako źródła informacji we współczesnym świecie. Przypomniał również o potrzebie wszechstronnego kształcenia bibliotekarzy, którą wymusza obecna sytuacja gospodarczo-polityczna. Przywołał też pewne fakty związane z historią bibliotek w Polsce, m.in. projekt łączenia bibliotek szkolnych z publicznymi. Przedstawione w niepowtarzalny sposób zagadnienia z pewnością na długo pozostaną w pamięci słuchaczy.

Wystąpienie Pana Profesora zakończyła żywa dyskusja dotycząca spraw nurtujących środowisko bibliotekarzy, a uwieńczył ją słodki poczęstunek.

 

Galeria